13-06-18 ALEGACIÓNS PROXECTO ORDE CATASTRO

Apertura de prazo de información pública do "Proyecto de Orden HFP/XX2018, de XX de XX, por la que se aprueba el modelo de declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y alfanumérica necesaria para la tramitación de determinadas comunicaciones catastrales".

O proxecto da referida orde se pode atopar na seguinte ligazón.

Nesa mesma ligazón atopamos o enderezo de correo-e normativa.dgc@catastro.minhafp.es, no que facer as vosas aportacións.
O prazo para presentación de alegacións remata o vindeiro 26/06/2018.

De todos xeitos, gustaríanos que todos aqueles que fagades achegas, nolas fixerades chegar ao enderezo colegio@coitagalicia.org ao fin de poderllas trasladar ao Consejo General para a preparación dunhas achegas conxuntas, a nivel nacional. Para iso, tedes como data límite o luns 18/06/2018.