300320 COVID19-COLEXIO III CONTINUACIÓN MEDIDAS

#COVID19-COLEXIO III     

 

 

 

 

Un novo escrito colexial seguido de máis información relevante relativo á profesión e aos últimos cambios normativos da fin de semana.  É información complementaria na súa maioría, fora da modificación normativa.

Igual que no artigo anterior, e con idéntica forma de nomealos, achéganse unha remesa de arquivos con especial relevancia a información colexial.

#euquédomenacasa

1.2_300320-COLEGIO-COVID19

2.2_160320-Comunicado Consejo General-CONSEJO

3.2_240320-Prevencion Riesgos Laborales-CORONAVIRUS-SANIDAD

4.2_250320-Carta Presidenta UP

5.2_250320-CARTA PRESIDENTA UP-GOBIERNOUP

6.2_260320-Novedades legislativas COVID-19 de interés para colegiados ITAs-ASESORÍA CONSEJO

7.2_270320-INFO Asesoría Fiscal COLEGIO

8.2_290320-RD-L-10-2020-XEFATURA DO ESTADO

9.2_300320-Aplicación RDL 10-2020-COLEGIOS-ASESORÍA CONSEJO

10.2_300320-Campaña difusión consulta online-NTJ-CGCOITAE

11.2_300320-Novedades legislativas COVID-19 de interés para colegiados ITA 2 _RDL 10.2020-ASESORÍA CONSEJO

12.2_300320-Nuevo RD-L 10-2020 de 29 de marzo-MAPA.pdf