24-04-20 COVID19-COLEXIO VI NOVA INFORMACIÓN

 

#COVID19-COLEXIO 

 

 

 

Nesta ocasión e de novo dentro do expediente COVID19- COLEXIO, quérese transmitir información relevante relacionado coa época do ano en que nos atopamos, así como outras informacións importantes co funcionamento colexial. 

Se adxunta en primeiro lugar un escrito explicativo do Colexio xunto con escrito do Consello Xeral cos últimos cambios lexislativos, así como as normativas relevantes dos últimos días.

1_230420-INFOXERAL-COLEXIO-COVID19

2_CONSEJO GRAL_NOVEDADES LEGISLATIVASDENTRO DEL MARCO DEL ESTADO DE ALARMA

3_140420-DOG-ORDE Mercaproximidade-MEDIO RURAL

4_Real Decreto-ley 152020 21 abril medidas apoyo economía y el empleo

5_RESOLUCIÓN 16 abril de 2020 Secretaría Xeral Técnica da Consellería