Julio 2020
L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Conozca nuestras Actividades Profesionales
Comunicación con todos los Colegiados
Mejora Continua de los Servicios Colegiales

26-08-16 PLAN FORMATIVO FUNDACIÓN IDEA OTOÑO 2016

FORMACIÓN BONIFICADA FUNDACIÓN IDEA:

Cursos para o próximo trimestre da Fundación Idea. Lembrar que son cursos subvencionados ao 50% ata un máximo de 150 €/curso, ano e alumno, sempre que non se solicite pola tripartita.


Esta bolsa solicítase a través do Colexio, pregúntanos, mentres que a tripartita xestiónase directamente con Fundación Idea.

Máis información: Próximos Cursos Idea

23-05-16 NOVA XORNADA MODIFICACIONES LEY HIPOTECARIA Y DE CATASTRO

Por fin temos data para unha nova e última xornada co nome “Adecuación aos cambios normativos e técnicos segundo a última reforma lei de catastro”. Vémonos obrigados a celebralas de novo en Santiago dado que, por unha banda non foi posible contar coa participación da delegación de Catastro de Pontevedra, e doutra banda seguía habendo demanda de ambas as provincias.

Como a outra vez, primeiro contarase coa intervención dun notario e logo de alguén da xerencia de catastro.

A data será o luns 13 de xuño ás 9:15 na EGAP, toda a mañá. Só 30 admitidos.

Rógovos confirmédesme a vosa asistencia canto antes. Para iso debedes enviar UNICAMENTE ao mail "departamentotecnico@coitagalicia.org" a inscrición adxunta co asunto “incripción catastro”. Só os nosos colexiados.

As prazas son limitadas por tanto será por rigorosa orde de chegada.  QUEN NON ENCHA TODOS OS CAMPOS QUEDARÁ FÓRA.

Se a demanda cóbrese enseguida, tentarase cambiar a unha aula maior se fose posible.

13-06-16 CURSO ASESORAMENTO ACONSELLAMENTO

Trátase da segunda edición do primeiro curso para asesores, dun total de 6 que se pretenden impartir ao longo dun ano.

Vai destinado aos profesionais que exercen funcións de asesoramento ás explotacións agrarias e forestais de Galicia e impártese de acordo cos estándares e coa certificación de CECRA, órgano europeo que estableceu estándares para a formación dos asesores rurais. Como sabedes, para que as entidades de aconsellamento poidan recibir as axudas europeas para esta función, os seus asesores han de recibir formación contínua e periódica, por iso é tan importante esta iniciativa de ofrecer formación aos asesores, sobre todo nos aspectos básicos e metodolóxicos que precisan estes profesionais para o mellor desenvolvemento da súa actividade.

Do mesmo xeito que a outra vez, se becará este curso cun máximo de 150 €/colexiado e ano. Para iso, unha vez finalizado, debedes enviarnos o certificado de asistencia  e o xustificante de pago do mesmo e remitirállevos un cheque.

Adxunta toda a documentación. Xestiónase directamente coa politécnica.

 

14-04-16 NOVA OFERTA FORMATIVA FUNDACIÓN IDEA

Podedes atopar toda a oferta da Fundación na páxina do Consello Xeral, link adxunto.

Lembrar que os cursos da Fundación Idea poden acollerse ás bonificacións da  Tripartita (xestiónase directamente coa Fundación) e para o resto e colexiados deste Colexio, son susceptible de bolsa, do 50 % do importe e ata 150 €, (xestiónase co Colexio). 

Aproveitar tamén para coñecer a nova imaxe da Fundación.

 

 

-NON RESPONDER DESDE ESTE MISMO MAIL-

Próxima oferta formativa Fundación Idea.

 

Lurdes Jiménez Cobas

Departamento Técnico

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas

 

Advertencia legal: La información contenida en este correo electrónico y, en su caso, en cualquier fichero anexo al mismo tiene carácter confidencial, especialmente en lo que respecta a los datos personales, está exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y es propiedad del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de A Coruña. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita del  Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de A Coruña, en virtud de la legislación vigente. En caso de haber recibido este correo electrónico por error, por favor, contacte con el remitente del mensaje para su reenvío y proceda a destruirlo o borrarlo. Conforme a las vigentes Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de las Información y del Comercio Electrónico, y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de A Coruña, con el fin de ser utilizados para contactarle e informarle en el marco de nuestras actividades. Si no nos manifiesta lo contrario, entendemos que usted consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de A Coruña,Avda Barrié de la Maza 17, 1º C, 15003 A Coruña, junto con una fotocopia del DNI.

 

CoitaGalicia ® 2012 Aviso Legal