GL

Legislación

Normativa do Colexio

As normas de presentación dos traballos para o seu posterior visado son propias de cada colexio, aínda que en esencia moi parecidas, non son iguais. É imprescindible cumprir as normas do colexio onde se visen os traballos. No pdf adxunto especifícanse as esixencias mínimas a cumprir por todos os profesionais.

{phocadownload view=file|id=7|text=Descargas Normas Traballos Visado|target=b}

{phocadownload view=file|id=8|text=Descargar Normas Deontolóxicas |target=b}