Xullo 2022
L M X J V S D
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Conozca nuestras Actividades Profesionales
Mejora Continua de los Servicios Colegiales
Comunicación con todos los Colegiados

Colexiados/as dispostos/as a actuar como peritos. (A enviar aos xulgados).
XULGADOS OU TRIBUNAIS SOLICITADOS:

Colexiados/as dispostos/as a actuar en peritacións contradictorias. (A enviar
á Delegación de Economía e Facenda).

Colexiados/as dispostos/as a actuar na quenda que regula o Colexio.

Técnico/a Agrícola, DNI nº

, colexiado/a Nº.

, con

domicilio profesional en

D/na.

, Enxeñeiro/a

concello de

, CP

, e teléfonos:

, móbil

, fax

, e correo

electrónico

fixo

A incorporación á QUENDA DE ACTUACIÓN PROFESIONAL nas seguintes listas:
(Marcar o que se solicite)

SOLICITO:

Colexiados/as dispostos/as a actuar na quenda do Rexistro Mercantil.

Colexiados/as dispostos/as a actuar na quenda do Colexio Notarios de Galicia.

Non

Campo Obrigado:

Desexo que os meus datos se faciliten a Unión Profesional para o seu uso na
próxima edición da guía de peritos xudiciais.

Importante: Lémbrase aos colexiados a obrigatoriedade de coñecer os protocolos e metodoloxías de traballo a seguir para actuar profesionalmente en cada ámbito, así como a conveniencia de ter un seguro de R.C.

CoitaGalicia ® 2012 Aviso Legal