19-02-13-Xornadas sobre Terapias Alternativas en Gandeiría

Xornadas que deben servir para que se coñezan mellor as técnicas alternativas en sanidade animal. Para isto, contánse con profesionais de primeira orde, tanto a nivel teórico como práctico, que veñen do país e tamén de fóra. A Universidade de Santiago de Compostela organiza este acto con Xestión Agrogandeira e Natureza, e outorga 1 crédito de libre configuración. Achegamos o cartel das xornadas, así como o tríptico e o programa

110213_Tríptico xornadas terapias alternativas

110213_cartel xornada terapias alternativas