24-05-18 CURSO O CADERNO PARTICIONAL DE GALICIA: HERDANZAS

Curso de herdanzas co título: O Caderno Particional de Galicia: Herdanzas, os días 14-15, 21 e 22 de xuño en horario de 16:00 – 20:30 na Escola de Administración Pública, Santiago de Compostela. 16-20 horas lectivas presenciais só colexiados deste COETA.
Custo do curso: Colexiados Desempregados 40€      Colexiados: 80€
Fianza : 20 €
Posiblemente esgotaranse as prazas en breve, por tanto ser rigorosos nas instrucións para non quedar fóra por non facelo.
Á recepción do correo e tan pronto sexa posible, enviarase un mail resposta dicindo se se está dentro do curso ou non, o nº de praza correspondente e un nº de conta onde abonar o importe da fianza (20 € todos). A fianza descontárase do total de cada caso, unha vez empezado o curso.
Os desempregados deberán enviar xunto co xustificante do pago copia da tarxeta do paro ou similar. O pago dos 20 € realizarase ata o día venres 8 de xuño como moi tarde, data a partir da cal se non se efectuou quedará fóra do curso e darase a súa praza aos que estean en lista de reserva. Unha vez paga a fianza do curso, se non se asiste ao mesmo esta perderase.
PRAZAS LIMITADAS (30 – non era posible máis aforamento) , por tanto a asistencia será SÓ MEDIANTE ENCHEMENTO DO RECUADRO DE MÁIS ABAIXO E ENVIADO AO MAIL departamentotecnico@coitagalicia.org
Escribir no asunto do correo “HERDANZAS"
É obrigatorio encher a táboa:
 
 
Programa:
Cuaderno particional en Galicia
1.Introducción
2.Concepto
3.Legislación aplicable
4.Fases del sistema de adquisición de la herencia
5.Aceptación y repudiación de la herencia
6. Clases de partición
7. Las operaciones de la partición : Inventario, Avalúo ,Liquidación y División y adjudicación
8.Partes del cuaderno particional
A) encabezado
b) Bases o supuestos de hechos
c) bases o supuestos de derecho
d) Cuerpo de partición
e) Declaraciones finales
Docente:
D. José Manuel Silvosa Tallón, Secretario Xudicial